Belterületi utak fejlesztése Győrasszonyfán


PROJEKTADATLAP
 

Győrasszonyfa Község Önkormányzata az „Belterületi utak fejlesztése Győrasszonyfán” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00004 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című és „TOP_PLUSZ-1.2.3-21”kódszámú felhívás alapján valósítja meg a nevezett projektet.

 

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” című felhívás

Kedvezményezett neve: Győrasszonyfa Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18.

Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala

Elnyert támogatás: 137 908 416 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: Európai Unió társfinanszírozásával

A projekt célja: Belterületi utak fejlesztése Győrasszonyfán

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 

Kapcsolat: Valiczkó Mihály polgármester

Projekt zárása: 2025.08.31.


A projekt elsődleges célja a település számára meghatározó jelentőségű belterületi utak felújítása, illeszkedve a Felhívás „Az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, vagy a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, vagy a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében” céljához az önkormányzat belterületi gyűjtőútjai burkolatának szélesítése és felújítása és korszerűsítése, az útberuházáshoz kapcsolódó gépjármű parkolók felújítása beavatkozásokkal.

A tervezéssel érintett terület Győrasszonyfa belterületén, annak központi részén található, a települést átszelő 8226 sz. közút északkeleti oldalán, összeköttetést biztosítva a közút két szakasza között. A Rákóczi utca a közút 3+001 km szelvényében csatlakozik a közút tengelyéhez, majd a Hunyadi téri szakasz szintén a közúthoz csatlakozik, annak 2+470 km szelvényében. A Rákóczi utca, a Hunyadi tér és a névtelen út is egyaránt 4,75 m szélességben rendelkezik szilárd burkolattal, melynek minősége azonban erősen leromlott az elmúlt évek alatt. A Rákóczi utca felújítással érintett kezdeti szakaszán a bolt előtt a burkolat kiszélesedik, parkoló- várakozóhelyként funkcionál a boltba érkezők számára. A burkolt felületek mellett meglévő burkolt, illetve földárkok szolgálnak a csapadékvíz gyűjtésére és elvezetésére.


Kapcsolódó dokumentumok

  Hiánypótlás - nyilatkozat