Tájékoztató a lakossági barnakőszén igényekkel kapcsolatos állami felmérésről