Slide One
Slide One

Tájékoztató a 2019. évi önkormányzati választásról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásáról
 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását 2019. július 26-án kitűzte a köztársasági elnök, 2019. október 13-án kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati, fővárosi kerületi önkormányzati képviselők, a megyei közgyűlések tagjai, a fővárosi közgyűlés tagjai, valamint a települési és fővárosi kerületi polgármesterek, továbbá a fővárosban a főpolgármester. A települési önkormányzati képviselők választása eltérő módon történik a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú, illetve a 10.000-nél több lakosú a településeken.
 

A települési önkormányzat képviselő-testületének és a megyei közgyűlés tagjainak számát a január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.
 

Települési önkormányzati képviselők választása a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken
b) 101-től 1000 lakosig 4 fő,
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án, az augusztus 7-i névjegyzéki adatok alapján. Győrasszonyfa esetében 5 db.
 
Szavazás
A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható. Győrasszonyfa esetében 4 jelölt.
 
A polgármester, főpolgármester választása
Választókerület
A polgármester-választás tekintetében a település, illetve a fővárosi kerület, a főpolgármester-választás esetében pedig a főváros számít egy választókerületnek.
 
Jelölés
Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a, Győrasszonyfa esetében 14 db
 
Szavazás
A polgármestert, a főpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. A választópolgár érvényesen csak egy jelöltre szavazhat.
 
A választási eredmény megállapítása
Polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
 
A megyei közgyűlés tagjainak választása
Választókerület
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú város.
 
Szavazás
A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A megyei jogú városokban nem lehet szavazni megyei listára.
 
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]
(2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart
 
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24- én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve.307/G. § (1) bekezdés]

Nem szabható ki bírság
a) az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig,
b) a megyei listás, legkésőbb 2019. szeptember 11-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. [Ve. 124. § (3) bekezdés]
(2) A választási bizottság a bírság kiszabásáról
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlóív esetében legkésőbb 2019. szeptember 17-én,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlóív esetében legkésőbb 2019. szeptember 18-án

A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek – annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

 


Győrasszonyfa, 2019. 08. 22.

Laposáné Molnár Ildikó sk.
jegyző

 


 

Keresés