Slide One
Slide One

Pályázat vegyes háziorvosi körzet ellátására

Győrasszonyfa – Tarjánpuszta – Románd Községek Önkormányzata pályázatot hirdet a 2024. április 1. napja óta betöltetlen területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű, teljes munkaidős, vállalkozói (egyéni/társas) formában / vagy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony keretében meghatározottak szerint végzendő felnőtt háziorvosi tevékenységre.

A munkavégzés helye:

9093 Győrasszonyfa, Rózsadomb u. 4
9092 Tarjánpuszta, Kossuth u. 33
8434 Románd, Kossuth u. 42/a

Győrasszonyfa Község Önkormányzata korszerű, 2023. évben átadott, részben bútorozott, elektronikai gépekkel teljesen felszerelt szolgálati lakást biztosít.
 

Ellátandó feladatok: Tarjánpuszta – Győrasszonyfa – Románd vegyes háziorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben meghatározott háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés / alkalmazotti jogviszony esetén az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján. (Románd Községben nem kell gyermekorvosi ellátást biztosítani)

 
Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben és a vonatkozó jogszabályok szerint, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés / az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján.

 
Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés.

 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • Egészségügyi alkalmasság.
 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat a praxis vállalkozói formában / vagy egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony szerint történő működtetéséről.
 • Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben foglalt jogviszony esetén munkáltatói nyilatkozatok.
 • Egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot.
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani Győrasszonyfa Község Polgármesteréhez címzett – 9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18. – lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: "Pályázat háziorvosi körzet betöltésére".

A pályázat benyújtható elektronikus úton a(z) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, illetve az e-papír szolgáltatással vagy hivatali kapun Győrasszonyfa Község Önkormányzata részére.

Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Győrasszonyfa
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: 06-20/417-7147
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1152
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.

Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a Képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

Keresés