Slide One
Slide One

Tájékoztató 2024.évi adóváltozásokról

2024. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK


Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete több helyi adózást érintő változásról is döntött. A rendelet-tervezetek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) felhatalmazásai, keretei és korlátai között készültek el, kerültek  egtárgyalásra és szavazásra.

Magánszemélyek kommunális adója

2024. január 1-jétől a magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 10.000.- Ft/év.

Telekadó

2024. január 1-jétől lép hatályba új adónemként a telekadó.

A rendelet hatálya Győrasszonyfa Község Önkormányzatának illetékességi területére terjed ki.
Az adó alapja a telek m²-ben számított területe, évi mértéke az adóalap után 40 Ft/m2, amelyet 2 egyenlő részletben, márciusban és szeptemberben kell megfizetni.

Adómentességet élvez az az adóalany, akit magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség terhel Győrasszonyfa Község Önkormányzatának illetékességi területén.

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik/amelyek az telekadó alanyának minősülnek és a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni értékű jogukkal terhelt építmény (épület, épületrész) fekvése szerinti települési (kerületi) önkormányzat a telekadót bevezette.

A telekadó alanya lehet, aki a naptári év (2024.) első napján az adóköteles épület:
- a tulajdonosa vagy, ha vagyoni értékű jog áll fenn az épületen
- a vagyoni értékű jog jogosítottja.

Az adókötelezettség keletkezését, megszűnését, változását kiváltó ok bekövetkeztét követő év január 15-ig kell a bevallást benyújtani. Jelen esetben az adókötelezettség keletkezése 2024. január 1. - az adó bevezetésének napja -, így 2024. január 15-ig kell a bevallást benyújtani, az első fizetési határidő 2024. március 15.

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, Győrasszonyfa Község Önkormányzatát kiválasztva - https://ohp-20.asp.lgov.hu/. Telekadó adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

Az adóhatóság az adót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.

 

Győrasszonyfa, 2023.12.20.

Keresés